Tjenester

B-KS Leverer følgende tjenester for sine kunder:

  • Brannteknisk Prosjektering
  • Branntekniske vurderinger
  • Statusrapporter
  • Risikovurderinger
  • Rådgivende ingeniør byggeteknikk
  • Tilstandsvurdering av nybygg, verneverdige bygg og fredede bygg
  • Vedlikeholdsplaner for alle bygg
  • Branndokumentasjon(f.eks. brannbok)
  • Teknisk tegning: rømningsplaner, brann- og konstruksjonstegninger
  • Kontroll og service slokkeutstyr (WENCON AS)

Vi er et sentralt godkjent foretak. Les mer her.
new_approved-fc358894d2defb9108509e31600eda9854219794310a3b6df5a779c4fb63190f