FAQ

Ofte stilte spørsmål

En risikoanalyse er en studie med fokus på kartlegging av risiko, hvordan unngå at noe går galt og hvordan redusere konsekvensen dersom noe går galt. Dette arbeidet gjennomføres før ulykken er til stede for å redusere hvor ofte en uønsket hendelse vil forekomme og redusere omfanget dersom en uønsket hendelse skulle oppstå.

Ved en risikoanalyse blir det først identifisert ting som kan gå galt. Deretter hva som kan skje og sannsynligheten for at det skjer. Neste er hvordan forhindre dette. Til slutt gjøres det en ny vurdering om det fremdeles kan oppstå noen uønskede hendelser.

  • Hva kan gå galt
  • Hvordan kan risikoen for en uønsket hendelse reduseres
  • Hvordan redusere konsekvensen dersom det går galt

Arbeidsoppgave og ansvarsområdet for rådgivende ingeniør brann eller RIBr er prosjektering og beregning av brannsikkerhet uttrykt som krav og ytelser til brannmotstand for bærende og skillende konstruksjoner, materialer og overflater, utforming ved rømningsveier og ytterligere ved krav til tekniske anlegg (brannalarm, nød- og ledelys, røykventilasjon, automatiske slokningsanlegg, brannslokningsutstyr m.v.).

I utgangspunktet alle som er ansvarlig for et bygg, fra private boliger hvor ubrukte etasjer bruksendres om til boareal, borettslag / boligsameier til eiendomsutviklere og entreprenører for næringslokaler, lager- og fabrikkbygg.

Brannsikkerheten må ivaretas gjennom en bygnings hele livsløp. Fra forprosjekt til detaljeringsfasen, og fra utførelse til ferdigstilling og fremtidig ombygging og rehabilitering. Vi tilbyr vi brannteknisk rådgivning som bidrar til å optimalisere løsningene i henhold til forskriftskrav og brannsikkerhet.

Kostnadene på brannteknisk rådgivning kan være veldig varierende ettersom ingen bygg er like og har gjerne ulike utfordringer. Prising av prosjekt kan gjøres på løpende timer hvor prosjektets omfang og kompleksitet er uvisst eller til en avtalt fastpris.

Prisen på våre tjenester kan være veldig varierende ettersom ingen bygg er like og har gjerne ulike utfordringer. Vår kompetanse vil bidra til å fatte riktige avgjørelser for en kostnadsoptimal prosess.

BIM står for bygningsinformasjonsmodellering, eller engelsk Building Information Modelling. BIM er samlebetegnelse for digitale modeller av et bygg.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Vi har kontor i Fredrikstad & Oslo

Kundene og oppdragene våre strekker seg fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

Telefon

(+47) 902 39 023

E-post

post@b-ks.no

Adresse

Gamle Beddingvei 19, 1671 Fredrikstad

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle