Tjenester

Vi løser alt innenfor brann og risiko

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har godkjenning for å påta oss arbeid innen alle tre tiltaksklassene innen brannsikkerhet.

B-KS tilbyr fleksible løsninger hvor kunden står i fokus.

Brannteknisk tilstandsvurdering

Brannteknisk tilstandsvurdering evaluerer og vurderer bygningers brannsikkerhet for å identifisere potensielle risikoer og forbedringsområder.

Brann og rømningstegninger

Brann- og rømningstegninger gir en oversiktlig plan for nødvendige sikkerhetstiltak og rømningsveier i tilfelle brann, essensielt for å sikre personsikkerhet i bygninger.

Risikoanalyser

Risikoanalyser for drift og bygningsmasse identifiserer potensielle trusler og sårbarheter, og gir grunnlag for effektive sikkerhetstiltak for å minimere risiko og sikre jevn operasjonell drift.

Utarbeidelse av brannverndokumentasjon

Utarbeidelse av brannvern-dokumentasjon

Utarbeidelse av brannverndokumentasjon innebærer strukturert dokumentasjon av brannsikkerhetstiltak og prosedyrer, essensielt for å sikre en trygg og velfungerende brannvernstrategi.

Brannteknisk risikovurdering

Brannteknisk risikovurdering analyserer potensielle brannrisikoer i et område eller en bygning for å utvikle målrettede tiltak og sikre effektiv forebygging og beredskap.

KUT

Kontroll av brannteknisk utførelse på byggeplass sikrer at de planlagte brannsikkerhetstiltakene implementeres korrekt, bidrar til samsvar med forskrifter og trygger byggeprosessen.

Brannteknisk vurdering

Brannteknisk vurdering evaluerer bygningers brannsikkerhet for å identifisere og adressere potensielle risikoer gjennom nødvendige tiltak.

Prosjektering

Prosjektering av bygninger og dokumentasjon av fravik innebærer nøye planlegging og dokumentering av avvik fra brannsikkerhetsstandarder for å sikre at byggene oppfyller nødvendige sikkerhetskrav.

Branntekniske sikkerhetstiltak

Branntekniske sikkerhetstiltak omfatter nødvendige foranstaltninger og installasjoner som er implementert for å redusere brannrisiko og begrense skadeomfanget i bygninger.

Vurdering av brann- og eksplosjonsfare

Vurdering av brann- og eksplosjonsfare identifiserer potensielle farer og gir grunnlag for tiltak som sikrer trygg håndtering av materialer og installasjoner for å forebygge ulykker.

Kurs og foredrag

Å holde kurs og foredrag innen brannsikkerhet bidrar til bevisstgjøring, kompetansebygging og fremmer beste praksis for å styrke brannforebygging og beredskap.

Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger gir visuell dokumentasjon av brannsikkerhetsløsninger i bygninger, og er avgjørende for effektiv planlegging og utførelse av brannforebyggende tiltak.

Branntekniske analyser

Branntekniske analyser involverer grundig undersøkelse av bygningers struktur og systemer for å vurdere potensielle brannscenarier, identifisere risikoer og anbefale tiltak som styrker brannsikkerheten.

Rømnings- og orienteringsplaner

Rømnings- og orienteringsplaner gir klare veiledninger for sikker evakuering og informasjon om brannsikkerhet, essensielle for å sikre rask og trygg respons i nødsituasjoner.

FDV-dokumentasjon

Brannverndokumentasjon, også kjent som FDV-dokumentasjon, omfatter systematisk informasjon om brannsikkerhetstiltak og -utstyr, bidrar til effektiv forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger for å sikre langsiktig sikkerhet.

Brann og røyksimuleringer

Brann- og røyksimuleringer anvender avanserte modeller for å visualisere og evaluere brannscenarier, gir verdifull innsikt for optimal utforming av brannsikkerhetstiltak i bygninger.

Evakueringssimulering

Evakueringssimulering analyserer og optimaliserer rømningsstrategier, gir nødvendig innsikt for å sikre effektive og trygge evakueringer under nødsituasjoner i ulike bygningsscenarier.

Branntekniske dimensjonering

Brannteknisk dimensjonering av konstruksjoner tilpasser materialer og design for å oppfylle spesifikke brannsikkerhetskrav, sikrer at byggene tåler og begrenser brannpåvirkningen.

Røykventilasjon

Analyse, beskrivelse og dimensjonering av røykventilasjon fokuserer på å utvikle effektive systemer for å kontrollere og fjerne røyk ved brann, bidrar til å opprettholde klar sikt og sikre trygge rømningsveier i bygninger.

Integrering av brannkrav

Integrering av brannkrav i BIM (Building Information Modeling) muliggjør en helhetlig tilnærming til brannsikkerhet, slik at design og dokumentasjon blir sømløst samordnet gjennom hele byggeprosessen.

UKPR

Uavhengig kontroll av brannkonsept (UKPR) innebærer en ekstern evaluering av bygningers brannsikkerhet for å sikre at planlagte tiltak og konsepter oppfyller gjeldende standarder og forskrifter.

Brannteknisk tilstandsvurdering

Brannteknisk tilstandsvurdering av eksisterende byggverk analyserer og vurderer brannsikkerheten i eldre strukturer, identifiserer potensielle risikoer og gir grunnlag for oppgraderinger for å møte dagens brannsikkerhetsstandarder.

Brannteknisk risikovurdering av virksomhet

Brannteknisk risikovurdering av virksomhet analyserer potensielle brannrisikoer i en organisasjon, identifiserer sårbarheter og gir grunnlag for målrettede tiltak for å minimere risiko og sikre trygg drift.

Tiltaksklasser og brannsikkerhet

B-KS har godkjenning for å påta seg arbeid innen alle tre tiltaksklassene innen brannsikkerhet og innen tiltaksklasse 1 og 2 innen konstruksjonssikkerhet. Vi utfører også løsninger for brannsikkerhet for alle typer bygg.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Vi har kontor i Fredrikstad & Oslo

Kundene og oppdragene våre strekker seg fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

Telefon

(+47) 902 39 023

E-post

post@b-ks.no

Adresse

Gamle Beddingvei 19, 1671 Fredrikstad

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle